Help je mee?

Steun de natuur met een gift of geef biodiversiteit de ruimte op jouw land

Veel biodiversiteit dreigt verloren te gaan tenzij burgers en boeren de handen ineen slaan. Zet daarom samen met ons het agrarisch landschap in bloei, zodat allerlei soorten insecten (wilde bijen, sluipwespen, lieveheersbeestjes, roofmijten) en vogels weer de ruimte hebben. Voor deze beestjes, en voor hazen en jonge reeën, vormen bloemstroken een veilige schuilplaats.

Het bevorderen van de biodiversiteit is van groot maatschappelijk belang. Het verloren gaan van allerlei soorten insecten en vogels is onomkeerbaar. Daarom gaan we er met zijn allen wat aan doen. 

Het stimuleren van bloeiend boerenland geeft boeiend boerenland. Daar ligt het belang voor de maatschappij. Nederland kent grote oppervlakten grasland waar bloemen ongewenst lijken te zijn. Deze groene woestijn is voor biodiversiteit niet optimaal. Wij willen hier verandering in brengen. De noodzaak is duidelijk.

Het boerenlandschap staat onder druk. Steden en infrastructuur rukken steeds verder op in het agrarisch landschap. Ook de aanleg van natuurgebieden vragen steeds meer ruimte. Hierdoor verdwijnen per jaar vele hectares vruchtbare landbouwgrond. De concurrentie om grond wordt groter en overgebleven hectares worden steeds duurder.

Wij ondersteunen boeren en doen bodemanalyses om te zorgen voor optimale verhoudingen in de grond. In goed overleg wordt een zaadmengsel gekozen dat past bij de bodem en de omstandigheden. Boeren krijgen een vergoeding voor iedere vierkante meter. Dit is ruim voldoende om de bloemstroken rendabel te houden in de bedrijfsvoering en om de gemaakte kosten te dekken.

Ondanks het feit dat bloemstroken niet in de landbouwproductie meedraaien, wordt wel een financieel rendement behaald dat gelijkwaardig is aan dat van beteelde vierkante meters. Je kunt dus niet verliezen.

© Copyright - Roos Reitsma & Strik Design - 2019