Zaadjes inzaaien Nijbeets

Zaterdag 22 mei: Internationale Dag van de Biodiversiteit

De Verenigde Naties heeft 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Deze dag staat in het teken van de flora en fauna rond en op het boerenland. Samen met Living Lab en anderen vraagt Bloeiend Boerenland deze dag extra aandacht voor de biodiversiteit. Onder het motto Fryslân Kleurt.

De biodiversiteit, de flora en fauna, staat onder druk. Samen kunnen we er iets aan doen! Lees hierover alles op de website van Fryslân Kleurt.

Doe mee voor meer bloeiend boerenland en help mee met het behoud en herstel van de flora en fauna.

Hierboven ziet u een actiefoto van het zaaien van een bloemenstrook aan de fietsroute Opsterland. Dit was op de Nationale Zaaidag van 12 april door een lagere school klas uit Nijbeets.

Biodiversiteit ook in 2021 actueel

Wat heeft de maatschappij aan al die bijtjes, vlindertjes, insecten en de bloemetjes die gezaaid worden? Heb jij er – als consument van de natuur – alleen wat aan omdat het er zo mooi uitziet? Wat heeft een akkerbouwer of veehouder eraan? Dienen insecten en bloemen een nut en heeft het zin je hiermee bezig te houden?

De maatschappij is afhankelijk van boerenland

Als we de huidige trend volgen hebben we op termijn vrijwel geen boer meer die in Nederland zijn vak nog kan uitoefenen. Terwijl de maatschappij afhankelijk is van de landbouw. Het zijn boer en tuinder die ons voedsel produceren. Niet de verwerkende industrie. De landbouw draagt bij aan dat wat Nederland maakt, een land divers op elke manier.

Boeren klem tussen ecologie en economie

Boeren zijn natuurmensen. Ze houden van de natuur en werken er dagelijks in. Maar ze hebben een bedrijf te runnen. Met de huidige prijzen voor landbouwproducten is het moeilijk om niet intensief te hoeven boeren. Producten leveren net zoveel op als 3 tot 4 decennia geleden, terwijl de kosten verdubbeld zijn. Welke keus heb je dan? Inderdaad, dan moet je wel intensiveren.

Het CBS heeft 18 december 2020 opnieuw cijfers gepubliceerd over het inkomen van boeren. Daaruit blijkt dat boeren steeds meer moeten produceren om te overleven. En dus intensiever moeten worden. Wie van de gewone consumenten heeft het inkomen in 30 jaar tijd gelijk zien blijven? Niemand toch? Dus hoe kun je als boer overleven met je bedrijf? Door schaalvergroting. Hogere productie halen is de enige optie. Meer tonnen aardappelen, meer liters melk.

Prijsontwikkeling in de landbouw

Kijken we naar de prijsontwikkeling van rauwe melk, dan laat de grafiek met CBS-cijfers een trend zien waarbij in 3 decennia de prijs steeds rond hetzelfde niveau schommelt, uiteraard met pieken en dalen. Maar in 30 jaar tijd is de prijs niet significant veranderd. De grafiek geeft een overzicht van de prijsontwikkeling vanaf 1995 tot nu, waarbij de cijfers van 2020 voorlopige cijfers zijn.

Prijsverloop voor de consument

Wat zegt het CBS over de prijzen voor consumenten? Zijn de consumentenprijzen in 3 decennia ook gelijk gebleven? De CBS-grafiek van de prijsontwikkeling van melk, kaas en eieren vanaf 1996 tot 2020 laat een heel andere lijn zien.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als de maatschappij – wij als consument van landbouwproducten – verwacht dat er minder intensief geproduceerd wordt en dat er meer aandacht voor andere zaken komt, zoals herstel en behoud van biodiversiteit, dan zullen we als consument onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Subsidies zijn bedoeld om gewenst gedrag te bevorderen, maar niet om de landbouw écht te ondersteunen bij het bereiken van een meer extensieve landbouw.

Als consument kun je echter wel íets doen. Iedere donateur van Bloeiend Boerenland koopt als het ware een stuk biodiversiteit. Zo help je de biodiversiteit en daarmee het milieu. Net zoals je een krop sla koopt of een elektrische auto. Daarom steun je Bloeiend Boerenland. Draag bij aan het vergroten en behouden van al het moois dat op en in boerenland te vinden is.

Maak biodiversiteit een prioriteit op je boodschappenlijstje.