Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Strik Design de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Deze verklaring wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Strik Design registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Strik Design de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het functioneren van de website en de webshop.

Naam cookie Gebruik Levensduur
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken 1 minuut
_gid Geanonimiseerde statistieken 24 uur
PHPSESSID Functioneren van de website 1 bezoek
woocommerce_cart_hash WooCommerce webshop 1 jaar
woocommerce_items_in_cart WooCommerce webshop 1 jaar
wp_woocommerce_session_# WooCommerce webshop 48 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op strikdesign.nl/websitezonderzorgen

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons WordPress CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden gemaild naar de eigenaar die de gegevens moet verwerken. Dit is een mailbox waar alleen de eigenaar toegang tot heeft.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van het doel van het betreffende formulier. Naast de gegevens die u zelf invult wordt alleen de datum en het tijdstip opgeslagen.

Opslag van gegevens

  • Formulieren
    Voor formulieren op pagina’s binnen strikdesign.nl/websitezonderzorgen die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door WordPress CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
  • Statistieken
    Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Strik Design heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen
  • een klacht in te dienen

* Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om de website te herstellen vanaf een backup dan worden uw gegevens alsnog gecorrigeerd of verwijderd.