Inmiddels al 70.000 vierkante meter bloemstroken!

Wat een voorjaar, wat een succes! Volop staan de bloemenstroken te bloeien. Het vele werk dat Bloeiend Boerenland dit voorjaar heeft gedaan, heeft geresulteerd in zo’n 70.000 (!) vierkante meter bloemenstroken verspreid over Nederland.

Deze 70.000 vierkante meters zijn alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking met boeren, Agrarische Natuurverenigingen en uiteraard met behulp van onze donateurs en sponsoren. Alles bij elkaar een groot succes voor het eerste jaar. Met een voorjaar waarin we hebben kunnen laten zien waar we voor staan. Want 7 hectare bloemenstroken levert een substantiële bijdrage aan het behoud van biodiversiteit en het in bloei zetten van boerenland.

Onkruiden

Als u de bloemenstroken bezoekt valt echter op dat er ook stroken zijn die last hebben van de droogte. Een aantal bloemenstroken zijn niet mooi aangeslagen of zijn vol geraakt met planten die wij niet hebben gezaaid maar die nog als zaad in de bodem aanwezig waren. Sommigen noemen dit onkruid. En ja, met de definitie van onkruid in het achterhoofd klopt dat zeker: ‘onkruid is dat wat daar staat waar het niet gewenst is’. Dit is de beste omschrijving voor ‘onkruid’. Het gevolg van de aanvankelijke droogte is dat er veel melden staan in de bloemenstroken. Dit is niet alleen in onze bloemenstroken zo, maar ook in de gewassen door het hele land. Melden hebben het supergoed gedaan dit voorjaar. Eigenlijk zijn melden concurrenten van de door ons gezaaide bloemen. De bodem blijkt vol te zitten met meldezaden, ondanks jarenlange chemische onkruidbestrijding.


Bloemenstrook in Tijnje langs onze Akkerranden fietsroute.

Als je echter goed kijkt, blijkt dat melden ook bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit. Ze kunnen vol zitten met luizen en je vindt er dan ook vaak veel lieveheersbeestjes op. Dus het zomaar onkruid noemen is eigenlijk onjuist. Laat onverlet dat een grote overdaad geen fraai gezicht is en het visuele effect of resultaat van onze bloemenstroken hier en daar een behoorlijke knoei kan geven. Want als consument zien we graag de vele bloemen met de bijhorende vlinders, bijen, hommels en andere insecten.

Vrijwilligers

Het is voor ons een leerzaam seizoen geweest met de extremen van dit voorjaar. Fysiek is het onbegonnen werk om de bloemenstroken relatief schoon te houden van melden. Om dat beter te kunnen doen en om volgend jaar het aantal vierkante meters nog verder uit te breiden zijn vrijwilligers nodig. Misschien een mooie gelegenheid om met ons samen een bijdrage te leveren aan een bloemrijke woonomgeving?

De bloemenzaden die we gezaaid hebben resulteren daadwerkelijk in meer leven op het boerenland. We hebben er al vele vormen van gezien. Van libellen en bijen tot krekels, padden en kikkers. Ook de vogels weten dat er iets te halen valt en op diverse locaties scheren de zwaluwen vlak over je hoofd en scharrelen hun kostje met groot gemak bij elkaar. Want samen kunnen we de natuur helpen en het is volop genieten als je langs de bloemenstroken gaat. Je kunt zomaar een hele middag in een bloemenstrook fotograferen, waarbij je de mooiste plaatjes kunt schieten.


Onze fotograaf in actie tijdens een middag fotograferen en filmen.

De aangelegde stroken kunt u vinden op onze locatiekaart. In heel Nederland zijn onze stroken inmiddels bijna te vinden. Maar we willen nog veel meer. Stroken met inheemse bloemen en planten zodat we een structurele bijdrage leveren in het behoud van lokale flora. Doet u mee?

De voordelen van BB Kruidenrijk Grasland

Wat is BB Kruidenrijk Grasland? In deze blog legt Jurjen Kieft van Medigran het uit. Het Bloeiend Boerenland kruidenmengsel is een zaadmengsel bestaande uit zaden van hoogproductieve, voedzame en inheemse bloemen.

Het mengsel kan worden gemengd met graszaad naar keuze, waarbij de grassen door ons of door de boer kunnen worden aangeleverd. Vervolgens wordt de hoeveelheid graszaad in de juiste verhouding gemengd met de bloemenzaden.

BB Kruidenrijk Grasland versus Engels raaigras

Waarom zou je BB Kruidenrijk Grasland inzaaien en niet ‘gewoon’ Engels raaigras?

  • Kruiden zijn rijk aan mineralen en spoorelementen, zoals Ca, Mg, Zn, Fe, Cu en Se. Bovendien bevatten ze secundaire metabolieten (stofwisselingsproducten) waar veel positieve gezondheidsvoordelen aan zijn verbonden (en die antibiotica zelfs deels kunnen vervangen).
  • Kruidenrijk Grasland draagt bij aan de boven- en ondergrondse biodiversiteit. Veel bijen, vlinders en andere insecten profiteren van biodiversiteit en ook ondergronds stimuleert Kruidenrijk Grasland het bodemleven en de bodemstructuur.
  • Kruidenrijk Grasland is veerkrachtiger dan bijvoorbeeld alleen Engels raaigras en daardoor productiever bij lage bemesting en beter bestand tegen droogte.

Goed voor bodem en dier

Als BB Kruidenrijk Grasland zo’n goed idee is waarom is het dan nog niet het nieuwe normaal? Bij boeren gaat het vaak om productie en diergezondheid. Meer biomassa betekent meer eten voor de koe en dus meer opbrengst. Uit de praktijk blijkt dit echter ook een schaduwkant te hebben. Want koeien hebben meer antibiotica nodig, de bodem verarmt, we gebruiken veel meer mest, het bodemleven neemt af en ook met de bovengrondse biodiversiteit gaat het slecht.

De vraag is dus: is dit het waard? Wij vinden van niet, want de werkelijke prijs ligt immers veel hoger. Het BB Kruidenrijk Grasland mengsel is een zeer goed alternatief voor boeren die hun productie hoog willen houden, die hun diergezondheid hoog in het vaandel hebben en zoeken naar een middenweg. Kortom, draag bij aan jouw diergezondheid én biodiversiteit: zaai BB Kruidenrijk Grasland.

Morgen nog ons mengsel zaaien?

Neem contact op met Leo Bil (06 2215 4175) en vraag naar BB Kruidenrijk Grasland. Let op: om het mengsel laagdrempelig te houden en te laten aansluiten op de (commerciële) belangen van boeren is ervoor gekozen om te werken met gecultiveerde varianten van inheemse bloemen. Deze dragen optimaal bij aan de productiviteit. Bel dus gerust eens voor meer informatie. Tot straks!

Fietsroute in Opsterland langs bloeiende akkerranden

  1. Deze zomer fiets je in Friesland regelrecht langs onze bloeiende akkerranden. In samenwerking met lokale partijen Opsterland hebben wij een prachtig rondje langs de velden uitgezet. Dus fiets, geniet en denk ondertussen ook nog even aan Stichting Bloeiend Boerenland die het allemaal mogelijk maakte.

Lees meer

Volop bloemstroken zaaien begin mei!

Op donderdag 7 mei 2020 is er weer volop gezaaid voor Bloeiend Boerenland op diverse locaties, onder andere rondom Tjalleberd. En dat is ook de bedoeling: samen met jou zorgen we voor veel diversiteit en b(l)oeiende boerenlanderijen.

Als we er straks weer met zijn allen op uit mogen, wordt het opnieuw druk op de weg en staan we geregeld stil in een van de vele files. Wat is er dan mooier wanneer dit langs een boeiend perceel is waar de vele bloemen tientallen verschillende insecten en vlinders aantrekken?

De bloemenstroken die we uitgekozen hebben zijn speciale nectarmengsels met inheemse bloemen die lang en in grote verscheidenheid bloeien. Iedere keer opnieuw word je verrast door nieuwe bloemen tot ver in het najaar. In dit geval hebben we langs de A7 in Tjalleberd onderstaande strook gezaaid.

De bloemenstroken die we zaaien zijn ervoor om de biodiversiteit te herstellen. De bloemen vormen straks een thuisbasis voor wilde bijen, vlinders en allerlei andere insecten die op de nectar afkomen. Dit is een van de zaken waar wij heel bewust naar kijken.

Agronomische samenstelling

Niet alleen insecten profiteren van de prachtige stroken, ook belangrijk is het behoud van inheemse flora in al haar verscheidenheid. In de mengsels die we in overleg met Medigran samenstellen kijken we daarnaar en ook naar de agronomische samenstelling en naar de lokale flora. Agronomisch betekent dat het geen voor boerderijdieren giftige planten bevat die dit via het voer weer binnen krijgen, maar ook dat er geen voor akkerbouwers hardnekkige onkruiden inzitten waardoor in een volgende teelt veel onkruidmiddelen gebruikt moeten worden.

Een andere strook die gezaaid werd ligt midden in het boerenland (zie de foto hierboven). Het levert nu al mooie plaatjes op. In korte tijd wordt het een fleurige boel waar veel insecten en andere dieren een welkome woonplaats zullen vinden.

Deze en andere aangelegde stroken vind je op onze locatiekaart. Overal in Nederland leggen we dergelijke stroken aan. Maar we willen nog veel meer doen. Grote oppervlakten met veel inheemse bloemen en planten zodat we ook daar een structurele aanzet tot behoud van lokale flora kunnen maken. Dit kunnen we samen realiseren. Doe je mee?

Zaaien bij de familie Out in Purmer

Het was prachtig weer en het land lag er klaar voor, dus werd er gezaaid. Langs de maispercelen van de familie Out aan de Oosterweg in Purmer zaaiden we ons bloemenmengsel. De firma Out melkt zo’n tachtig stuks melkvee. Ze leveren melk aan CONO voor de Beemsterkaas en zijn actief in het Caring Dairy programma. Ze werken met aandacht voor natuur en bodem om zo een eerlijke boterham te verdienen.

De maatschap is betrokken bij veel projecten rondom natuur inclusieve landbouw. Dat betekent dat ze op een andere manier boeren dan de meer traditionele boer. Veel graspercelen zijn doorgezaaid met kruiden zodat de mineralenvoorziening van de koeien voor een deel afgedekt is op een natuurlijke wijze. Daarnaast kent een diverser mengsel een andere samenstelling van bodemleven.


Bloemstroken worden ingezaaid bij de familie Out in Purmer.

Bodemvriendelijk boeren

Juist het bodemleven is voor de firma Out cruciaal. Daarom werken ze op het bedrijf met bodemanalyses van Soil Services. Zo wordt er rekening gehouden met de verhoudingen in de bodem, waardoor bodemomstandigheden verbeteren. Als je zo begaan bent met de bodembiologie past daar een aangepast laag meststoffengebruik bij. Om die reden is ook gekozen voor een bodemvriendelijke meststof. Op deze manier krijgt de biodiversiteit in de bodem een positieve stimulans.

Omdat de biodiversiteit onmisbaar is voor een gezonde landbouw zijn ze er bij de familie Out van overtuigd dat herstel hiervan een gezamenlijke uitdaging is. Maatschappij en boer moeten met elkaar optrekken. Dat is de wens die de familie heeft. Dat burgers en boeren elkaar vinden rond het herstel van insectenpopulaties en weidevogels, en in het behoud van vruchtbare bodems. “Een vruchtbare bodem is onmisbaar als je een gezond product wilt telen,” aldus Jan Out.

Bloemstroken rondom maispercelen

Om tot herstel van biodiversiteit te komen is de familie Out enthousiast in gesprek gegaan met Bloeiend Boerenland. Dit heeft geleid tot de aanleg van bloemenstroken rond maispercelen. Het was dus druk bij de familie Out. Na het zaaien van de mais zijn de bloemenstroken ingezaaid. Nu is het wachten op regen. Want het is wel droog aan het worden en voor de ontwikkeling van zowel mais als bloemenzaad is een buitje zeker welkom!

Deze aangelegde stroken (en alle andere) vind je op onze kaart met bloemenstrooklocaties. Met een handige klik op de knop navigeer je erheen om de bloemenzee te bekijken.

Gerstpercelen in Middenbeemster nu ook bloeiend boerenland

Aan de Middenweg in Middenbeemster, een dorp in de provincie Noord-Holland, staat melkveehouderij Firma J. en S. Köhne. Stefan Köhne heeft een groot hart voor (zijn) dieren en de natuur. Daardoor is hij bewust van het feit dat herstel van biodiversiteit hard nodig is. En zet hij samen met ons de schouders eronder.

Bij de Noord-Hollandse veehouderij staat een pasgebouwde vrijloopstal te schitteren in de zon. In de nieuwe stal kunnen de negentig koeien van Köhne vrij rondlopen op een bed van houtsnippers. Een koe krijgt zo het gevoel dat ze buiten is, mede omdat de vrijloopstal licht en open is.


De vrijloopstal van Firma Köhne. Foto: vrijloopstallen.nl

Klavers en bodemvriendelijke mest

Dat dierenwelzijn voorop staat bij Firma Köhne zie je ook aan de kavels waar de koeien weiden. De graspercelen bevatten naast gras namelijk klaver. Dit is een lastig te beheersen gewas, maar heeft een groot voordeel. Klavers zetten namelijk stikstof uit de lucht om in opneembare stikstof voor de plant. Bovendien vinden koeien het heerlijk.

Het bodemleven profiteert van de werkwijze op de melkveehouderij. Een levende bodem is de basis onder het bedrijf, dus kiest Köhne ook voor bodemvriendelijke meststoffen. Bovendien wordt stikstofgebruik uit kunstmest tot een minimum beperkt.

Ze zijn goed bezig bij Firma Köhne. De stikstofmaatregelen zijn een geweldige stimulans voor de bodemactiviteit en -biodiversiteit. En op een gezonde bodem groeien gezonde gewassen. Bij een gezond gewas hoort echter ook bovengrondse biodiversiteit.

Bloeiend Boerenland herstelt insectenpopulatie bij Firma Köhne

Stefan Köhne maakt zich zorgen over het dreigende verlies van biodiversiteit boven de grond: “We willen weer vlinders, bijen en andere insecten zien. Die horen bij ons.” Maar het aantrekken van deze populatie kan de veehouder niet alleen. Daarom helpen wij.

Bij Bloeiend Boerenland leveren we bloemenmengsels op maat via onze zaadspecialist Medigran. Voor melkveehouderij Köhne betekent dit een zaadmengsel dat door te zaaien is in de gerst die ze voor veevoer telen. Dit specifieke mengsel bevat onder andere korenbloemen, ganzenbloemen, klaprozen en kamille.

De stichting in actie

In de eerste helft van april zijn de bloemzaadjes de grond in gegaan. De dag begon met het inzaaien van gerst. Daarna zijn alle perceelranden – met een breedte van zes meter – van Firma Köhne ingezaaid met ons Bloeiend Boerenland mengsel. Binnenkort kan iedereen in het dorp Middenbeemster genieten van de prachtige bloemenzee.


Stefan Köhne zaait ons bloemenmengsel in zijn gerstperceel.

Benieuwd waar je onder andere deze bloemenpracht kunt vinden? Via onze kaart van Nederland met daarop de coördinaten van aangelegde bloemenstroken navigeer je er gemakkelijk heen. Klik hier en plan komende zomer je (fiets of wandel) route langs bloeiend boerenland.