Bloeiend Boerenland en Collectief Eemland werken samen aan Grutto Project Eemland

 

De Eemland polder is een ideaal gebied voor de na de winterperiode uit Afrika terugkerende weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Na een lange tocht, waarbij ze veel gevaren hebben overwonnen en uitgeput zijn, komen ze in de Eemlandpolders. In een gebied waar boeren actief zijn om een voedzame veilige plek te creëren. Daar kunnen ze op krachten komen en bebroeden ze hun eieren.

Collectief Eemland is al jaren bezig met het beheren van percelen. Er wordt veel gedaan om het gebied voor weidevogels aantrekkelijk te maken.
Dit heeft resultaat gehad. Alleen, het kan anders. Het kan nóg beter, heeft de ervaring geleerd.

Collectief Eemland doet een beroep op Bloeiend Boerenland.

Bloeiend Boerenland kreeg van Collectief Eemland de vraag hen te adviseren en begeleiden bij de uitvoering van hun nieuwe Grutto project. Een ambitieus plan, waarmee percelen aantrekkelijker worden. Daarvoor wordt er gestart vanuit de basis.

Wat is dan de basis zult u zich afvragen?

Dat is de bodem. Daar vinden de volwassen dieren voedsel voor hun jongen. Bloeiend Boerenland is gestart met bemonsteren en analyseren van de bodem i.s.m. Healthy Soil. De bodemmonsters zijn geanalyseerd op de verhouding tussen elementen aan het klei-humus complex.  Bij de juiste verhoudingen ontstaan er poriën in de bodem. Meer poriën betekent meer lucht en leven in de bodem. Ofwel, meer microbiologie, zoals schimmels, kevertjes, larfjes, wormen, pissebedden en meer. Deze dienen als voedsel voor weidevogels en hun jongen. Leven boven de grond begint met leven in de grond. Dat geldt voor insecten en weidevogels en ook voor de flora, de planten. Planten zijn voor gezonde groei, net als de grutto, afhankelijk van leven in de bodem.

 

 

 

 

 

 

De keuze van de flora bepaalt mede de ontwikkeling van de fauna

Insecten die thuis horen in de regio, hebben op hun beurt specifieke inheemse planten nodig. De gebruikte flora (planten) moet insecten (fauna) voorzien van voedsel, schuilplaatsen en nestelgelegenheid. De keuze voor kruiden moeten ecologisch verantwoord zijn. Juist gekozen kruiden bieden beschutting aan kuikens. Deze kunnen hierin weg vluchten voor belagers. Waar daarnaast rekening mee gehouden moest worden, is dat de keuze van kruidenmengsels bijdraagt aan de ruwvoerwinning en aan gezond veevoer. Het is immers grasland, dat naast natuurwaarden meedraait in het veehouderijbedrijf.

Droog voor de kruiden en kuikens, nat voor de volwassen vogels: plasdras

Weidevogels zoals de grutto houden van natte plekken op het land. Om die reden zijn er drassige plekken aangelegd. Dit heet “plasdras” en dit vraagt een ander type kruidenmengsel. In plasdras wordt de waterstand hoog gehouden waardoor er vrijwel continu een laagje water staat. Dit is ideaal voor de grutto, maar is een uitdaging waar het over landbouwkundig gebruik gaat. Bloeiend Boerenland heeft een speciaal mengsel ontwikkeld dat én bestand is tegen “natte voeten” én geoogst kan worden als ruwvoer voor de koeien wanneer de gruttojongen groot zijn.

De aanpak van Bloeiend Boerenland.

Voor de betrokken veehouders is de expertise van Bloeiend Boerenland een belangrijk argument om samen te werken. De aanpak richt zich op het geheel, waarin het bodemvoedselweb een belangrijke rol speelt. De totale omvang van het project is ongeveer 150 hectare. Vanwege de klimatologische omstandigheden was het onmogelijk alle percelen dit najaar aan te pakken. Eerst was het daarvoor te nat en daarna maakte de regelgeving het onmogelijk vanwege de uiterste datum voor graslandvernieuwing. Het oude grasland moest vernieuwd en gescheurd om plasdras te kunnen aanleggen. Desalniettemin zijn tientallen hectares voorzien van greppels met plasdras. In de bodem is gestart met het optimaliseren van het klei-humus complex, zodat bodemleven en planten zich goed kunnen ontwikkelen. De mengsels zijn inmiddels gezaaid en de percelen worden prachtig groen van het jonge kruid. Deze kunnen zich nu ontwikkelen tot een kruidenweide vol inheemse wilde bloemen, kruiden en grassen, goed voor insecten waardoor de weidevogels een prachtige omgeving vinden als ze terug zijn van hun lange tocht uit Afrika.

Collectief Eemland en Bloeiend Boerenland blijven u informeren over de ontwikkelingen via onze website en sociale media. En u kunt altijd eens een kijkje nemen .

Doe mee voor meer biodiversiteit en maak uw gift over via deze link

MediGran en Bloeiend Boerenland breiden Kruidenrijk Grasland uit na succesvol 1e jaar

In 2020 zijn er tientallen hectares aan zaadmengsels Kruidenrijk Grasland gezaaid. Na het zien van de goede resultaten hebben veel boeren direct een tweede bestelling geplaatst. En ook wetenschappelijk bewijzen kruidenrijke graslandmengsels zich: het ene na het andere onderzoek toont aan dat er commerciële en maatschappelijke kansen liggen. Op het gebied van opbrengst, biodiversiteit én diergezondheid.

In 2020 onderzocht Linda Nijhof – junior adviseur bij Veevoedingsadviesbureau Nijhof – het zaaimengsel Kruidenrijk Grasland. Zij concludeerde dat de gemiddelde vreettijd bij koeien significant toenam bij Kruidenrijk Grasland ten opzichte van Engels raaigras. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat bepaalde kruiden een medische toegevoegde waarde hebben. Deze kruiden worden natuurlijk ook in de mengsels van MediGran gebruikt. Benieuwd naar dit onderzoek? Bekijk het hier.

Kruidenrijke zaadmengsels met specifieke kenmerken!

Als gevolg van deze ontwikkelingen is het een kwestie van tijd tot Kruidenrijk Grasland een dominante positie inneemt in Nederland. Daarom heeft MediGran in samenwerking met Bloeiend Boerenland het assortiment voor 2021 uitgebreid met vier zaadmengsels. Ieder mengsel heeft zijn eigen unieke toepassing. Gebruik het mengsel Extra gezond als diergezondheid hoog in het vaandel staat. En het mengsel Inheems voor een ultieme boost voor de biodiversiteit. Streeft de boer naar een optimale prijs/kwaliteit balans? Zaai dan een mengsel dat is afgestemd op de plaatselijke grondsoort.

Bekijk onderstaande afbeelding voor een uitgebreid overzicht van onze kruidenrijke zaadmengsels. U kunt alle mengsels met korting bestellen via Bloeiend Boerenland. Een deel van de opbrengst gaat direct naar de stichting.

Vacature: Allround BB-Specialist

BLOEIEND BOERENLAND zoekt per provincie ALLROUND BB-SPECIALISTEN

De Stichting Bloeiend Boerenland zet zich in voor Boer en Natuur. Met 54% van het Nederlandse landschap in beheer zijn boeren een belangrijke spil in onze economie en de vormgeving van ons landschap. Door uiteenlopende oorzaken is de boven- en ondergrondse biodiversiteit in Nederland de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. De boer wil graag bijdragen aan de biodiversiteit en kan hierbij alle hulp goed gebruiken. Stichting Bloeiend Boerenland geeft deze hulp, met als bijzonder uitgangspunt een rendement voor de boer. Sinds mei 2019 zijn er samenwerkingen aangegaan met ca 50 boeren, hebben we al bijna 100 bodemanalyses uitgevoerd en adviezen gegeven, hebben we tientallen kilometers boerenland ingezaaid met honderden kilo’s inheems bloemenzaad en diverse fietsroutes gerealiseerd door het boerenlandschap. Onze succesvolle start heeft er dan ook toe geleid dat de stichting zelf ook hulp kan gebruiken en we zijn daarom per provincie op zoek naar een Allround BB-specialist.

Een unieke en praktische aanpak

De stichting start haar contact met de boer altijd met een vraag over de bodemgesteldheid en biedt op haar kosten een nader onderzoek aan. Deze bodemanalyse zal antwoorden geven op de vraag naar de pH waarde, het humus%, de calcium/magnesium verhouding. Wat is met andere woorden de gezondheidsstructuur en het vermogen van de bodem om water door te laten en/of vast te houden en om een gezonde ondergrondse biodiversiteit te ontwikkelen.

Ten tweede zal de stichting op basis van die analyse adviezen verstrekken. De adviezen zullen bestaan uit herstel van verhoudingen van het klei/humus complex, aangevuld met daarvoor passende meststoffen ter bevordering van het bodemleven en een betere bodemstructuur. Daarnaast adviseren wij over de te zaaien bloemenmengsels. Deze moeten ecologisch verantwoord zijn, dus van origine uit de biogeografische regio stammen. Ook houden wij in de mengsels rekening met de vruchtwisseling van de boer en/of met zijn/haar veestapel.

Ten derde zal de stichting samen met de boer de resultaten monitoren en bekijken of de ontwikkeling van de strook mogelijk ook tot een ontwikkeling van het hele perceel zou kunnen leiden. Ervaringen met de door de stichting gekozen aanpak van bemesting in combinatie met de ontwikkeling van de onder- en bovengrondse biodiversiteit leert dat de opbrengsten per ha na 1-2 jaar tot 10% kunnen stijgen en dat de noodzakelijke spuitmiddelen met 25% tot de helft kunnen worden verminderd. Dus winst voor de boer en voor de natuur!

Van de provinciale Allround BB-Specialist verwachten wij eigenlijk best veel.

1. Achtergrond in, affiniteit met de agrarische sector.
2. Goed kunnen praten met boeren en motiveren naar acties.
3. Kunnen communiceren met landbouwcollectieven of andere natuurorganisaties.
4. Bereidheid om volgens eigen planning de relaties aan te gaan en te onderhouden.

Wat wij bieden is ook best veel.

1. Een gedegen inwerkdag door oprichters van de stichting.
2. Een uitgebreide portefeuille met noodzakelijke informatie.
3. Eventueel een laptop voor het onderhouden van de correspondenties.
4. Een job die u veel voldoening zal opleveren met als vergoeding € 0,20/km.

Interesse? Bel Douwe Reitsma op 06.22.94.95.23 of mail naar info@bloeiendboerenland.nl.

De voordelen van BB Kruidenrijk Grasland

Wat is BB Kruidenrijk Grasland? In deze blog legt Jurjen Kieft van Medigran het uit. Het Bloeiend Boerenland kruidenmengsel is een zaadmengsel bestaande uit zaden van hoogproductieve, voedzame en inheemse bloemen.

Het mengsel kan worden gemengd met graszaad naar keuze, waarbij de grassen door ons of door de boer kunnen worden aangeleverd. Vervolgens wordt de hoeveelheid graszaad in de juiste verhouding gemengd met de bloemenzaden.

BB Kruidenrijk Grasland versus Engels raaigras

Waarom zou je BB Kruidenrijk Grasland inzaaien en niet ‘gewoon’ Engels raaigras?

  • Kruiden zijn rijk aan mineralen en spoorelementen, zoals Ca, Mg, Zn, Fe, Cu en Se. Bovendien bevatten ze secundaire metabolieten (stofwisselingsproducten) waar veel positieve gezondheidsvoordelen aan zijn verbonden (en die antibiotica zelfs deels kunnen vervangen).
  • Kruidenrijk Grasland draagt bij aan de boven- en ondergrondse biodiversiteit. Veel bijen, vlinders en andere insecten profiteren van biodiversiteit en ook ondergronds stimuleert Kruidenrijk Grasland het bodemleven en de bodemstructuur.
  • Kruidenrijk Grasland is veerkrachtiger dan bijvoorbeeld alleen Engels raaigras en daardoor productiever bij lage bemesting en beter bestand tegen droogte.

Goed voor bodem en dier

Als BB Kruidenrijk Grasland zo’n goed idee is waarom is het dan nog niet het nieuwe normaal? Bij boeren gaat het vaak om productie en diergezondheid. Meer biomassa betekent meer eten voor de koe en dus meer opbrengst. Uit de praktijk blijkt dit echter ook een schaduwkant te hebben. Want koeien hebben meer antibiotica nodig, de bodem verarmt, we gebruiken veel meer mest, het bodemleven neemt af en ook met de bovengrondse biodiversiteit gaat het slecht.

De vraag is dus: is dit het waard? Wij vinden van niet, want de werkelijke prijs ligt immers veel hoger. Het BB Kruidenrijk Grasland mengsel is een zeer goed alternatief voor boeren die hun productie hoog willen houden, die hun diergezondheid hoog in het vaandel hebben en zoeken naar een middenweg. Kortom, draag bij aan jouw diergezondheid én biodiversiteit: zaai BB Kruidenrijk Grasland.

Morgen nog ons mengsel zaaien?

Neem contact op met Leo Bil (06 2215 4175) en vraag naar BB Kruidenrijk Grasland. Let op: om het mengsel laagdrempelig te houden en te laten aansluiten op de (commerciële) belangen van boeren is ervoor gekozen om te werken met gecultiveerde varianten van inheemse bloemen. Deze dragen optimaal bij aan de productiviteit. Bel dus gerust eens voor meer informatie. Tot straks!

Fietsroute in Opsterland langs bloeiende akkerranden

  1. Deze zomer fiets je in Friesland regelrecht langs onze bloeiende akkerranden. In samenwerking met lokale partijen Opsterland hebben wij een prachtig rondje langs de velden uitgezet. Dus fiets, geniet en denk ondertussen ook nog even aan Stichting Bloeiend Boerenland die het allemaal mogelijk maakte.

Lees meer

Stichting DOEN steunt Bloeiend Boerenland

Drie maanden maar kostte het om Stichting DOEN te overtuigen van ons concept, voordat ze besloten om een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen wij een start maken om de biodiversiteit over Nederland uit te rollen. Dankzij DOEN hebben we nu de financiële ruimte om vele van de bij ons aangemelde boeren te kunnen bedienen. We gaan enthousiast op pad!

Stichting DOEN is het uitvoeringsorgaan van meerdere loterijen in Nederland en beoordeelt elk jaar vele honderden aanvragen voor een subsidie. Wij hebben ons een positie weten te verwerven in die carrousel door een acceptabele beantwoording van heel veel analytische vragen van het panel en zijn dus gehonoreerd met een fantastisch bedrag.

Onze unieke aanpak is beloond

Zoals eerder vermeld hebben zich al meer dan 100 boeren bij ons gemeld, die graag met ons willen samenwerken vanwege onze unieke aanpak. Die aanpak houdt samengevat in dat wij áltijd een grondmonster nemen bij de boer en op basis daarvan een advies verstrekken over de bewerking van de bloemenstrook, de eventuele biologische bemesting en over het voor de bodem/grondsoort geschikte zaadmengsel.

Daar worden de boeren blij van. Daar kunnen ze structureel mee aan de gang. Daar worden ook insecten, bijen en vlinders blij van. Wij werken immers alleen met inheemse planten en bloemenmengsels. Flora en fauna krijgen hierdoor een boost naar herstel en behoud.

Intussen hebben we al meerdere bedrijven kunnen adviseren en zijn er al vele stroken ingezaaid, zoals te volgen op deze website via onze locatiekaart.

Gerstpercelen in Middenbeemster nu ook bloeiend boerenland

Aan de Middenweg in Middenbeemster, een dorp in de provincie Noord-Holland, staat melkveehouderij Firma J. en S. Köhne. Stefan Köhne heeft een groot hart voor (zijn) dieren en de natuur. Daardoor is hij bewust van het feit dat herstel van biodiversiteit hard nodig is. En zet hij samen met ons de schouders eronder.

Bij de Noord-Hollandse veehouderij staat een pasgebouwde vrijloopstal te schitteren in de zon. In de nieuwe stal kunnen de negentig koeien van Köhne vrij rondlopen op een bed van houtsnippers. Een koe krijgt zo het gevoel dat ze buiten is, mede omdat de vrijloopstal licht en open is.


De vrijloopstal van Firma Köhne. Foto: vrijloopstallen.nl

Klavers en bodemvriendelijke mest

Dat dierenwelzijn voorop staat bij Firma Köhne zie je ook aan de kavels waar de koeien weiden. De graspercelen bevatten naast gras namelijk klaver. Dit is een lastig te beheersen gewas, maar heeft een groot voordeel. Klavers zetten namelijk stikstof uit de lucht om in opneembare stikstof voor de plant. Bovendien vinden koeien het heerlijk.

Het bodemleven profiteert van de werkwijze op de melkveehouderij. Een levende bodem is de basis onder het bedrijf, dus kiest Köhne ook voor bodemvriendelijke meststoffen. Bovendien wordt stikstofgebruik uit kunstmest tot een minimum beperkt.

Ze zijn goed bezig bij Firma Köhne. De stikstofmaatregelen zijn een geweldige stimulans voor de bodemactiviteit en -biodiversiteit. En op een gezonde bodem groeien gezonde gewassen. Bij een gezond gewas hoort echter ook bovengrondse biodiversiteit.

Bloeiend Boerenland herstelt insectenpopulatie bij Firma Köhne

Stefan Köhne maakt zich zorgen over het dreigende verlies van biodiversiteit boven de grond: “We willen weer vlinders, bijen en andere insecten zien. Die horen bij ons.” Maar het aantrekken van deze populatie kan de veehouder niet alleen. Daarom helpen wij.

Bij Bloeiend Boerenland leveren we bloemenmengsels op maat via onze zaadspecialist Medigran. Voor melkveehouderij Köhne betekent dit een zaadmengsel dat door te zaaien is in de gerst die ze voor veevoer telen. Dit specifieke mengsel bevat onder andere korenbloemen, ganzenbloemen, klaprozen en kamille.

De stichting in actie

In de eerste helft van april zijn de bloemzaadjes de grond in gegaan. De dag begon met het inzaaien van gerst. Daarna zijn alle perceelranden – met een breedte van zes meter – van Firma Köhne ingezaaid met ons Bloeiend Boerenland mengsel. Binnenkort kan iedereen in het dorp Middenbeemster genieten van de prachtige bloemenzee.


Stefan Köhne zaait ons bloemenmengsel in zijn gerstperceel.

Benieuwd waar je onder andere deze bloemenpracht kunt vinden? Via onze kaart van Nederland met daarop de coördinaten van aangelegde bloemenstroken navigeer je er gemakkelijk heen. Klik hier en plan komende zomer je (fiets of wandel) route langs bloeiend boerenland.

noord-brabant

Vanaf april 2020 ook bloeiend boerenland in Brabant

noord-brabant

We kunnen aan de slag in Brabant! De afdeling Natuur en Maatschappij van de provincie Noord-Brabant heeft ons de opdracht gegeven om bloemstroken aan te leggen. De komende periode gaan we deze stroken indelen en zaaien verspreid over de provincie.

De biodiversiteit in Noord-Brabant krijgt zo een enorme boost. Uiteraard hopen wij dat deze positieve stap gevolgen krijgt in heel Nederland en dat het andere provincies over de streep trekt om ook met ons mee te doen.

Noord-Brabant wil meer biodiversiteit

En daar gaan wij voor zorgen. Dit doen we door de gewenste acties van de provincie Noord-Brabant uit te voeren. Deze acties sluiten aan bij het programma Natuur en Samenleving en bestaan uit de volgende aspecten:

1. Het ontwikkelen van de betrokkenheid van burgers en deze actief bij ons initiatief te betrekken;
2. Dit systeem van communiceren te toetsen in een pilot in Noord-Brabant;
3. Gebruik maken van de bestaande netwerken en partners van de provincie Noord-Brabant;
4. Tussentijds de resultaten terugkoppelen aan opdrachtgever Noord-Brabant.

Brabantse boeren inschakelen

Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met deze inhoudelijke ontwikkeling. Als stichting willen we laten zien dat ons concept werkt. Boeren die zich aangemeld hebben in Noord-Brabant kunnen binnenkort een telefoontje van ons verwachten, zodat we de mogelijkheden verder kunnen bespreken. Als we afspraken hebben gemaakt over het in te zaaien stuk grond, het zaadmengsel en het eerlijke rendement, gaan we van start. Over een tijdje kun je dan overal wuivende bloemenstroken tegenkomen van Bloeiend Boerenland en de bijen horen zoemen.

Wij starten in de prachtige provincie Noord-Brabant en kijken ernaar uit. In deze periode van COVID-19 is het dubbel en dwars de moeite waard om de eigen woonomgeving zo divers en bloeiend mogelijk te maken. Want als we een ommetje willen maken in onze buurt is het fijn om te kunnen genieten van boeiend boerenland.

Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij zijn partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op de drempel naar het voorjaar op 5 maart heeft de stichting uit handen van Louise Vet het certificaat Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangen. Louise Vet is bioloog en hoogleraar ecologie bij Wageningen University & Research (WUR), en heeft het herstel van de biodiversiteit in Nederland tot haar levenswerk gemaakt.

Om biodiversiteitsherstel te realiseren heeft professor Vet het Deltaplan opgesteld en veel partijen in Nederland uitgenodigd om daar partner van te worden. De bedoeling is dat al die partijen hun expertises met betrekking tot de biodiversiteit bundelen en dat daar reële acties uit voortvloeien.

Natuurlijk hebben wij ons meteen bij het Deltaplan aangemeld. Onze unieke aanpak met betrekking tot de ontwikkeling van de biodiversiteit is opgemerkt. We zijn door een intensieve selectie gerold en toegelaten als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daar zijn we trots op. Het betekent dat we op de goede weg zijn. Als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, kunnen we de biodiversiteit in Nederland een enorm positieve impuls geven.

Louise Vet
Leo Bil ontvangt het certificaat Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel van Louise Vet.

De bodem als uitgangspunt

Als stichting zijn we geselecteerd vanwege ons uitgangspunt en onze aanpak. Ons uitgangspunt is de bodem. Wij starten altijd met een bodemonderzoek. Afgelopen winterperiode, toen het rustig leek met alle activiteiten op het veld, gingen onze monsternemers bij de boeren langs die zich het afgelopen half jaar bij ons aangemeld hebben.

Onlangs zijn de eerste bodemmonsters gearriveerd. We nemen deze binnenkort mee terug naar de boeren en adviseren hen over een eventuele bemesting en een geschikt zaadmengsel. Na overeenstemming begint het karwei voor de boer: zaaiklaarmaken, bemesten en zaaien. Vervolgens gaat de bodembiologie zijn werk doen en de structuur herstellen.

Bodemverbetering in gang gezet

We zijn gestart in veel plaatsen in Nederland: Tjalleberd, Frieschepalen, Purmer, Middenbeemster, Hornhuizen, Oldehove, Beusichem, Schoonhoven, Brummen, Braak en Kamperveen. We hebben er alle vertrouwen in dat door de bodem te stimuleren de biodiversiteit zowel ondergronds als bovengronds een boost zal meemaken.

We houden je op de hoogte. Van de resultaten gaan we verslag doen met behulp van foto’s en aantallen insecten en fauna. Houd onze website en socials daarom goed in de gaten!