Geld van burgers moet leiden tot rendabele akkerranden

Bloeiende akkerranden moeten boer en burger dichter bij elkaar brengen én de biodiversiteit bevorderen. Dat is de insteek van Stichting Bloeiend Boerenland. Van het geld dat burgers aan de stichting doneren, kunnen boeren op een rendabele manier akkerranden realiseren.

“We zien dat de biodiversiteit in Nederland afneemt”, zegt Leo Bil, oprichter en voorzitter van Stichting Bloeiend Boerenland. “Boeren willen vaak wel aan de slag om de biodiversiteit te bevorderen maar hebben gewoonweg niet de ruimte om land op te offeren voor biodiversiteit.”

Via de stichting kunnen burgers geld doneren voor een ‘bloeiend boerenland’. Maar hebben burgers hier daadwerkelijk geld voor over? Bil: “Overal wordt geschreven over de afname van de biodiversiteit. Burgers zijn daar mee bezig. We zijn nu sinds twee weken operationeel en de giften beginnen al binnen te druppelen.”

Financieel rendement

Boeren die akkerranden willen realiseren, kunnen zich bij de stichting aanmelden. Tot nu toe hebben vijftien boeren, verspreid door heel Nederland, zich aangemeld. Het streven van de stichting is dat de boeren die deelnemen een financieel rendement behalen dat gelijkwaardig is aan de beteelde vierkante meters.

Dat onderscheidt dit initiatief volgens Bil van andere initiatieven voor bloemstroken. “Bloemstroken draaien niet mee in de landbouwproductie maar een boer moet wel rendement van zijn land halen. Bij ons krijgen boeren een vergoeding voor iedere vierkante meter en dat is ruim voldoende om de bloemstroken rendabel te houden,” stelt hij. “De financiële giften van burgers zijn leidend. We kunnen niet meer zaaien dan dat er geld is.”

Bodemanalyse

Deelnemende boeren krijgen vanuit de stichting een gratis bodemanalyse. “Biodiversiteit boven de grond is belangrijk maar biodiversiteit ónder de grond is misschien nog wel belangrijker,” vindt Bil. Bij de analyse wordt onder andere gekeken naar de calcium-magnesiumbalans en pH-waarde. Op basis van de analyse krijgen boeren advies over hoe zij ‘een optimale situatie op en in de bodem kunnen bereiken’. Deze optimale situatie wordt volgens Bloeiend Boerenland bereikt met afgewogen biologische bemesting en zaadmengsels die op de bodem zijn afgestemd. “We werken met inheemse soorten en bekijken per regio welk zaadmengsel geschikt is en het mengsel moet natuurlijk passen in het bouwplan,” vertelt de voorzitter.

Verdienmodel

De Brummense melkveehouder (GD) Dirk-Jan Schoonman zit in het bestuur van de stichting en heeft dit jaar zelf 600 meter aan bloemstroken ingezaaid. Volgens Schoonman kunnen boeren met behulp van de stichting samen met burgers een verdienmodel opzetten. “Alles valt of staat met een fatsoenlijk verdienmodel,” vindt hij. “Maar een stuk waardering is voor boeren ook heel belangrijk. Ik merk dat steeds meer burgers inzien dat boeren klem zitten en daardoor moeten intensiveren. Met behulp van de stichting kunnen burgers boeren faciliteren om te extensiveren met bloeiende akkerranden als resultaat.”

De verbinding tussen boer en burger wordt door een ander bestuurslid, Maurice Zandvliet, ook benadrukt. Zandvliet runt een loonwerkbedrijf in Tjalleberd (FR) en heeft dit jaar op een demoveld een bloemenstrook ingezaaid. “Boeren zijn klaar met burgers die van alles eisen en dit bij de boer neerleggen. We moeten echt samen aan de slag om de biodiversiteit te bevorderen, zowel boven als onder de grond. Biodiversiteit is voor iedereen belangrijk,” vindt hij.

Kaart

Boeren die interesse hebben om deel te nemen aan Bloeiend Boerenland kunnen zich via de site van de stichting aanmelden. Een vereiste om deel te nemen is dat de boeren het advies opvolgen dat uit de bodemanalyse komt. De stichting wil de ingezaaide bloemstroken via een kaart inzichtelijk maken zodat burgers kunnen zien waar de donaties zijn geïnvesteerd.


Bron: Vee & Gewas